Sunday, November 27, 2011

När är det dags att lämna Dublin?

Fyra år ser ut som den maximala tiden att bo på Irland för många personer.

Många kompisar och bekanta som har bott på denna ö har levt utan problem de första tre år, men efteråt har de börjat leta efter
någonting annat, det vill säga de har börjat söka ett ny ställe att bo.

Varför?

Orsaken kunde vara att man blir så van till sitt liv att det känns som bara rutin, och man vill inte känna sig som en maskin.

Så lösningen är identifierad med en flyttning till ett annat land där man kan hitta vad man inte har, eller minst där kan man känna sig motiverad

När man börjar allting från början i ett nytt land känns man sig levande och det är bara bra.

Problemet är att efter en stund riskerar man att befinna sig på en ny rutin, och vad blir viktigast är om de sakerna som man har i nytt land är bättre än de sakerna som man hade i föregående landet.

Annars kan det hända att man bestämmer sig för att återvända till föregående landet, därför att under mellantiden har man fattat att detta land var bättre än man hade bedömd i första hand..


No comments: